/ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
SATICI

Ticari Ünvanı : TheTeaStuff

Adresi : Buca / İzmir

Telefon : 0 507 188 40 58

Satıcı E-posta : theteastuff@gmail.com

Bildirim Adresi : Buca / İzmir

 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDVDAHİL)

Ürün Adı | Adet | Satıcı Ünvanı | Birim Fiyat

LUNA MUM (SARI) | 1 | TheTeaStuff | 19,90 TL

LUNA MUM (SİYAH) | 1 | TheTeaStuff | 19,90 TL

 

Toplam Satış Tutarı : 39,80 TL

KDV Dahil Toplam Tutar : 39,80 TL

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN/HİZMET SATICI TARAFINDAN TEKTERCİHİMİZ.COM'A AİT  PAZARYERİ YETKİSİ KAPSAMINDA SAĞLANMAKTADIR. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ, ALICI GÜVENCESİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, TEKTERCİHİMİZ TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ TEKTERCİHİMİZ'E ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICININ İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.

 

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmedeki taraflar arasında aracı olan Tedarikçi (ki aşağıda bundan böyle Tedarikçi olarak anılacaktır.) www.tektercihimiz.com İnternet sitesi üzerinden çeşitli hizmet satıcıları ile bu hizmetlerden yararlanmak isteyen alıcılar arasında irtibatın sağlandığı bir iletişim ortamını tesis eder ve alıcıların kampanya indirim kodlarını edinme olanağı sunar.

İşbu Sözleşmenin konusunu; Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı www.tektercihimiz.com ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında tektercihimiz.com’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. 

 

Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Tektercihimiz.com, Web sitesinde teslimat ücretinin Satıcı tarafından karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. 

 

Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. 

 

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 5: SATICININ VE TERCİHİMİZ.COM'UN VERECEĞİ HİZMETLER

5.1.Tektercihimiz.com, ilgili Satıcı nam ve hesabına yapılan Kampanyalar için (i) kampanya indirim kodlarını Alıcıya işbu sözleşmede belirlenen yöntemle ulaştıracaktır (ii) Alıcıların hizmete ilişkin ödemesini tahsil edecektir ve (iii) bu indirim kodunu Satıcı'ya aktaracaktır. Alıcı, kampanya indirim kodunda belirtilen hizmetle ilgili taleplerinden münhasıran Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.Satıcı, online olarak sunulan verilerin uygunluğunu veya hatasız olmasını garanti etmez.

5.3 İndirim kampanyasına konu somut hizmetlerin tedarik edilmesi ve sunulması ve bunların web sitesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi, Alıcı tarafından seçilen Kampanyanın münhasıran Satıcı'sının sorumluluğundadır.

5.4.Satıcı, ilgili Kampanya'ların gerçekleştirilmesi konusunda (ve varsa diğer kararlaştırılmış hükümler) bu sözleşme çerçevesinde sorumludur. Kampanya'da belirtilen hizmetlerin sağlanması konusunda Alıcı'ların sözleşme tarafı yalnızca Satıcı'dır. Tektercihimiz.com sadece aracı olarak görev almaktadır. Bu sebeple, Kampanya konusu hizmetin ifa edilmemesinden, geç ifasından veya gereği gibi ifa edilmemesinden Tektercihimiz.com sorumlu değildir.

5.5. Tektercihimiz.com’un faaliyetleri yalnızca bu Kampanyaları toplamak, yayımlamak ve bu Kampanyalar konusunda taraflara aracılık etmektir.

5.6. Tektercihimiz.com ilgili Satıcı'dan Sanal Ortamda Hizmet Kampanya Sözleşmesi ile almış olduğu yetki çerçevesinde onun adına ödeme tahsilatını gerçekleştirmektedir. Satın alınan kampanya indirim kodlarının ödemesi yalnızca kredi kartları veya nakit olarak banka havalesi yoluyla gerçekleşmektedir. Tektercihimiz.combazı durumlarda belirli ödeme yöntemlerini iptal edebilir. O sırada geçerli ödeme yöntemleri tektercihimiz.com’un web sitesinde belirtilecektir. Ödeme yöntemleri konusundaki değişiklikler web sitesinde yayınını takiben yürürlüğe girer. Satıcı'nın ve TheTeaStuff ve Tektercihimiz.com’un ayrıca alıcıya bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.7.Alıcının satın aldığı hizmetin randevu/rezervasyonu gerektirmesi halinde Alıcı, Satıcı ile bizzat kendisi görüşerek rezervasyonun yapılmasını sağlayacaktır. Tektercihimiz.com'un Satıcı ile alıcı arasındaki rezervasyonun sağlanması konusunda herhangi bir sorumluluk kesinlikle yoktur.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Tektercihimiz.com tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi dijital kayıtla verdiğini beyan eder. Alıcının aksine iddiası karşısında Tektercihimiz.com' a ait dijital kayıtlar esas alınır. Alıcı şimdiden bunu kabul ve taahhüt eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı'nın iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. 

Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. 

Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8: ALICININ KAMPANYA İNDİRİM KODU SATIN ALINMASI VE KARŞILIĞININ TAHSİLİ

8.1. Alıcı, Tektercihimiz.com altyapısını kullanan web sitesinde dilediği güncel kampanyaları akıllı arama bölümü üzerinden Kampanya koşullarıyla birlikte inceler. Seçtiği kampanyada "Satın Al" üzerine tıklayarak işlem başlatılır.

8.2.Tüm gerekli bilgiler girildikten sonra, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Kampanya ile ilgili işbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ve Bilgilendirme Formu Alıcı'ya sunulur. Bu belgelerin okunup kabul edildiği Alıcı tarafından ilgili bölümler işaretlenerek teyit edilir.

8.3.Kampanya indirim kodları yalnızca somut olarak belirtilen süre zarfında, web sitesinde belirtilen Kampanya değerleri içinde sunulan Kampanya için geçerlidir. Kampanya indirim kodları ile Alıcı veya belirttiği kişi, kampanya indirim kodunda belirtilen Kampanya'nın Satıcı'sında, Kampanya'da belirtilen koşullarda, Kampanya'nın geçerlik süresi zarfında, güncel normal fiyattan bağımsız olarak verilecek mal veya hizmet karşılığında Kampanya'da belirtilen miktarı ödeme hakkını kazanmış olur. Kampanya indirim kodu ibraz edilmeden Kampanya talep edilemez.

8.4.Kampanya indirim kodları aynı Satıcı'nın bir başka Kampanya'sı veya başka bir Satıcı'nın Kampanya'sı ile değiştirilemez.

MADDE 9: KAMPANYANIN SUNUMU

9.1. Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesinde yapılan bir Kampanya'nın tanıtımı ancak yayınladığı an itibariyle geçerlidir. Satıcı Kampanya içeriğinde küçük değişiklikler yapabilir. Satıcı, web sitesi üzerinde Kampanya'nın genel tanımında gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için gayret edecektir.

9.2.İlgili Kampanya'larla birlikte kullanılan fotoğraflar yalnızca ilgili Kampanya'nın görselleştirilmesine hizmet etmektedir. Somut görüntüler ve Satıcı'nın hizmeti sunumu bu görsellerden bağımsız olarak değişiklik gösterebilir.

9.3.Satıcı kampanya görsellerinde kullandığı görsellerin varsa telif haklarını karşılamakla yükümlüdür. Dolayısıyla Tektercihimiz.com’un bu hususta hiçbir sorumluluğu yoktur.

MADDE 10: KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

10.1. Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesinde yayınlanacak bazı hizmet kampanyalarına katılım için belirli kişisel ön koşullar (örneğin yaş, sağlık durumu, ağırlık, sürücü belgesi vb.) gerekebilir. Bu kişisel ön koşullar web sitesinde ilgili Kampanya'ya dair tanıtımda yer almaktadır. Gerçekleştirilen rezervasyondan sonra Alıcı veya talep hakkı bulunan kişinin bu asgari ön koşulları yerine getirmesinden Alıcı sorumludur. Asgari ön koşulların yerine getirilmemesi halinde rezervasyon ücretinin iadesi söz konusu değildir. Alıcı’nın katılım koşullarını dikkatlice okuması gerekli ve önemlidir.

10.2. Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesinde tanıtımı yapılan bir hizmet kampanyasının kullanımı hava koşullarına bağlı olabilir. Satıcı, web sitesindeki ilgili

Kampanyasının tanıtımında Kampanya'nın talep edilmesinin belirli hava koşullarına bağlı olup olmadığını bildirecektir. Alıcı iş bu kampanyalardan faydalanmak istediğinde, kampanya indirim kodu kullanımından önce Tedarikçiden mutlaka hava koşullarını öğrenmekten sorumludur. Herhangi bir uygun olmayan hava koşulları nedeniyle Kampanya'nın gerçekleştirilememesi halinde Satıcı ile Alıcı Kampanya'nın gerçekleştirilmesi için uygun bir tarih kararlaştırır.

Tektercihimiz.com bu tür durumlarda, Kampanya'nın umulan tarihte gerçekleştirilememesi veya

Alıcı’nın Satıcı'dan hizmetini yeniden talep etmesi nedeniyle Alıcı’nın yaptığı masraf veya zararlar (örneğin seyahat masrafları, konaklama, refakatler, tatil vb.) nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu değildir.

10.3.Satıcıların işbu sözleşmeye ek özel koşullar veya ilave önlemler öngörmesi söz konusu olabilir. Bu durumda Alıcı sipariş süreci çerçevesinde bu özel koşulların değişebileceğini şimdiden bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.4.Alıcı'nın Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesinden satın aldığı kampanya indirim kodu, Satıcı veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başkaca kampanyalarla birleştirilemez ve iş bu tip kampanyalarda kullanılamaz.

10.5.Alıcı, kampanya indirim kodunun çalınması ya da kaybolması ya da 3. kişilerce kullanılması halinde Tektercihimiz.com ya da Satıcı'sının sorumlu olmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

MADDE 11: UYGULAMADA OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Kampanya'nın genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde Kampanya içeriği veya Satıcı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir. Alıcı bu değişiklik ve düzenlemeler yapılabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

MADDE 12: ALICININ KAMPANYA KODUNU DEVİR HAKKI

Alıcı talep ettiği kampanya indirim kodunu, geçerlilik süresi içinde, Alıcı veya Alıcının belirlediği kişi tarafından kullanılmaması halinde Alıcı iş bu kampanya indirim kodunu fiyat, içeriği ve kampanya süresi değişmeksizin 3.bir başka kişiye devredebilir. Ancak bu devir işlemi her hal ve karda kampanya süresinin fiili bitiş tarihini geçemez.

 

MADDE 13: FİYATLAR, ÖDEME, GÖNDERİ

13.1.Bir kampanya indirim kodunun Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesinde belirtilen Kampanya fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen fiyatlar son fiyatlardır. Bu fiyatlar üzerinden Alıcı tarafından Tektercihimiz.com ya da Satıcı'sından herhangi bir başkaca indirim talep edilemez.

13.3.TheTeaStuff ve Tektercihimiz.com müşteri hizmetleri mesai saatleri içerisinde görev yapmaktadır. Alıcının müşteri hizmetlerine erişimi sadece e-posta yoluyla olmaktadır.

13.4.Alıcı, Tektercihimiz.com altyapısı kullanan web sitesi üzerinden alınan kampanya indirim kodu hizmet bedelinin Satıcı'da Tektercihimiz.com’da indirimi olmaksızın geçerli olan hizmet bedeli değerinde hizmetten yararlanmadığından yola çıkarak indirim ya da iade talebinde bulunamaz.

13.5. Tektercihimiz.com tarafından kabul edilen, kredi kartı veya benzeri bir yöntemle ödeme durumunda, ödeme - hangi gerekçeyle olursa olsun- iade/iptal edilirse kampanya indirim kodu karşılığı hizmetin ilgili Satıcı'dan alma hakkı sona erer. Ödeme iade/iptal edilmeden önce Alıcı tarafından indirim kodu kullanmışsa, Alıcı ödeme iadesi veya iptali talep edemez. Alıcı, Tektercihimiz.com’un rızası dışındaki herhangi bir nedenle ödeme iade/iptali yaptırmışsa, kampanya indirim kodu alım bedeli ödemesi Alıcı tarafından Tektercihimiz.com’a geri iade edilecektir. Tektercihimiz.com’un bu hususlar ilgili zarar veya tazminat talep hakları saklıdır. Alıcı bu iş bu maddedeki belirtilen koşulları bildiğini ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14: CAYMA BİLDİRİMİ

Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin kampanya indirim kodunun kendisine işbu sözleşme kapsamında ulaştırılmasından itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı hizmeti/ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Eğer hizmetin verilmesi indirim kodunun Alıcı'ya ulaşmasından sonra 14 günden daha kısa bir sürede yapılacak ise cayma hakkı hizmetin verileceği güne kadar kullanılabilir. Tüketici cayma hakkını kullandığını yasal süre içinde (tektercihimiz@yahoo.com) adresine e-posta zorundadır.

TEKTERCİHİMİZ.COM, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN

ALICI TARAFINDAN TEKTERCİHİMİZ.COM’A KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Yalnızca ürünün Satıcı'ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen TEKTERCİHİMİZ.COM’un hesabında olması durumunda, ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun şekilde eposta ya da destek paneli üzerinden cayma bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

  1. Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

  2. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı ve Tektercihimiz.com sorumlu değildir.

MADDE 15: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

i) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

ii)Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde iii) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde iv) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

  1. Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,

  2. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

  3. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

  4. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ix)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

x) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Satıcı'nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 16: TEKRAR SATIŞ

Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça kampanya indirim kodunun ticari olarak tekrar satışı yasaktır.

 

MADDE 17: SORUMLULUK

17.1.Tektercihimiz.com, Kampanya konusu mal veya hizmetin Alıcı'ya vereceği zarar, ziyan, bedensel yaralanma, kayıplar veya yaşam kaybından sorumlu değildir. Alıcı, bu hizmet ve malların gereği gibi kullanılmasından sorumludur.

MADDE 18: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici

Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 19: MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Tektercihimiz.com tarafından verilen indirimler, puanlar, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatından mahsup edilir ya da yansıtılır.

 
MADDE 20: TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretinin Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 21: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 22: YÜRÜRLÜK

22 (yirmi iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın Tektercihimiz.com sayfasında hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.